Onc.ornithorhynchum

Onc.ornithorhynchum

オンシジューム オーニソリンカム

2001年7月19日撮影