Epigeneium lyonii

Epigeneium lyonii

エピゲニューム ライオニー

1998年6月28日撮影